CZ | EN | DE

PENSION EDISONRebio - vegetariánská restaurace
Technické muzeum v Brně

Technické muzeum v Brně

Muzeum se zabývá dokumentací vývoje vědy a techniky a průmyslové výroby v širokém rozsahu oborů – počínaje řemeslnou výrobou a konče moderní výpočetní technikou. Je zde umístěna například unikátní kolekce vodních strojů, která ve střední Evropě nemá obdoby. Zajímavá je taky expozice letecké historie a plastikového modelářství, prohlédnout si můžete taky historická vozidla. Expozici uličky řemesel tvoří řemeslné dílny z dvacátých a třicátých let 20. století. Největší zdejší pozornosti se však těší expozice zvaná experimentárium, vlastně taková technická herna, ve které je dovoleno s jednotlivými pokusnými modely volně manipulovat a sledovat výslednou reakci.

Jurkovičova vila

Jurkovičova vila

Vila Dušana Jurkoviče byla postavena roku 1906 na úpatí brněnského Wilsonova lesa. Nachází se na ulici Jana Nečase a je jednou z nejvýznamnějších památek secesní architektury v Brně. Moravská galerie do vily umístila stálou expozici „Dušan Jurkovič. Architekt a jeho dům.“, která představuje plně obnovenou ústřední schodišťovou halu, salon s ukázkou různých nábytkových souborů a další místnosti, v kterých jsou umístěny originální informační panely o Jurkovičově tvorbě.

Hrad Špilber

Hrad Špilberk

Hrad ze 13. století tvoří dominantu města Brna na vrcholu stejnojmenného kopce. Hrad byl založen českým králem Přemyslem Otakarem II. a během staletí procházel mnoha výraznými proměnami. Z původně gotického slohu se ve druhé polovině 17. století stala mohutná barokní nedobytná pevnost. Jeho nedílnou součástí se později stala věznice – kasematy, umístěná v podzemí. Dnes kasematy slouží jako atrakce pro návštěvníky. Od roku 1960 je hrad Špilberk sídlem muzea města Brna a v roce 1962 byl hrad prohlášen národní kulturní památkou

Kartuziánský klášter

Kartuziánský klášter

Bývalý kartouzský klášter v Brně-Králově Poli se nachází v Božetěchově ulici. Kartuziány do Brna povolal moravský markrabě Jan Jindřich a roku 1375 byla vydána zakládací listina kláštera. V roce 1387 již byla dokončena konventní budova i kostel Nejsvětější Trojice. Za husitských válek klášter patrně nebyl nijak poškozen, v roce 1468 však byl vyloupen a zapálen vojskem Matyáše Korvína. V letech 1643 a 1645 byl klášterní areál poškozen švédskými vojsky a brzy po konci třicetileté války byl opět obnoven. Roku 1782 byla kartouza zrušena a klášterní areál dostalo do užívání vojsko. Sloužil jako kasárna a kadetní škola. Klášter není veřejnosti přístupný, ale architekturu kláštera lze obdivovat z přilehlého parku. Dnes je kromě jiného i sídlem jedné z fakult Vysokého učení technického v Brně.

V blízkosti penzionu se nachází:

 • Sportovní centrum CESA (tenisové kurty, kondiční cvičení, floorball, stolní tenis atd.)
 • Technické muzeum v Brně
 • Zeď nářků pod Palackého vrchem
 • Kartuziánský klášter v Králově Poli
 • Jurkovičova vila (Žabovřesky)
 • Přírodní památka Medlánecké kopce (vhodné pro jogging)
 • Sportovní hala Vodová

Muzea a pamětihodnosti v Brně:

 • Hrad Špilberk
 • Vila Tugendhat
 • Dietrichsteinský palác
 • Palác šlechtičen
 • Umělecko-průmyslové muzeum
 • Moravská galerie Brno
 • Antrophos
 • Mendelovo Muzeum genetiky

Výletní místa:

 • Brněnská přehrada
 • Mariánské údolí
 • Zoo Brno
 • Hrad Veveří
 • Moravský kras
 • Zámek Austerlitz
 • Lednicko-Valtický areál